Bé Vân, nước mắt sexy, hàng chuẩn ko cần chỉnh

 
Bé Vân vốn là người quen cũ trên 9Xinh ở entry "Em 9x giang hồ coi đời bằng 1/4 con mắt". Sau khi Entry ấy ra đời một thời gian dài, bé Vân đã liên hệ lại với GN mếu máo xin đính chính thông tin và gửi cho GN album mới của bé. Bé trách GN tại sao lại nói bé giang hồ, coi đời bằng nửa con mắt và còn nói bé dâm nữa? Sau khi GN ko đồng ý đính chính, bé Vân đã nói sẽ ghét GN suốt đời khiến GN buồn bã mấy hôm nay :(

Theo thông tin bé Vân mới cung cấp thì bé ko phải giang hồ, hình trên ngực là vẽ chứ ko phải hình xăm. Bé chỉ có sở thích rạch tay thôi chứ xăm mình thì ko.


Không biết chán đời hay bất mãn cái gì mà bé Vân rạch nát hết cả tay:
Bonus thêm đoạn chat giữa GN và bé Vân sexy:

™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: Em 9x giang hồ coi đời bằng 1/4 con mắt
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: chO e hOj?
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: aj dag baj` dO' zj.
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: e la` NuOc' mat'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ng` trOg buc' anh? dO'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: yahoo.com/...lehongvan
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: la` pls cua? e
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: a xOa' baj` nham~ nhj'd O' dj dc. kO
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: >?
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: http://www.flickr.com/photos/488....
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: hajzzzzzzzzz
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: kO t~
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: khj ze~ wa'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: >.<
Góc Nhìn: đây
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: =.="
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: kaj' ten^ gOIc' nhjn` nghe wen wen
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: hjh` nhu
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: e cO' dOc. truyen. ma tren Ola
Góc Nhìn: anh tưởng em muốn đăng thêm ảnh chứ
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: cug~ cO' nhan vat. nao` te n goc' nhjn`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: nhjn` xem
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: phaj~ e kO
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: r` dle jum` e dj
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: r` chO hOj? lun
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: thag` n`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: nO' guj? hjh` e za.
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: aj guj~ hjh` e za.
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: >.<
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: nham`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
Góc Nhìn: lâu rồi anh ko nhớ
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: Oi^ trOi`
Góc Nhìn: ngày nào anh cũng nhận trên dưới chục bộ ảnh
Góc Nhìn: nhớ làm sao hết đc
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: the' a kO luu njck nO' ak`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: kaj' trag web dO'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: cua? a ha?
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ban. e
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: tuj/ nO' thay'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: kju e zo xem
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: dag may' tam' hjh`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: tu` 2.3 nam trc'
Góc Nhìn: vậy sao
Góc Nhìn: anh sẽ update lại
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ak`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: phaj? a la` kaj' ng` trOg tr.ma hOk
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ?
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: taj. saO
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ghj bay,. ghj ba.
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: e la`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: gjag hO`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: >.<
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: nhjn` dOj` bag` nua? kOn mat'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: kOn` ghj e dam^ nua~
Góc Nhìn: à
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
Góc Nhìn: anh làm sao biết đc
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: a dag chu' aj
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ?
Góc Nhìn: cái này là do độc giả nói thế
Góc Nhìn: anh ghi lại thôi
Góc Nhìn: chứ anh quen gì em đâu
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: Oa`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: xOa' kaj' dO' dj gum' wa'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: Oj^ trOj`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: khj ze~
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: hOk tl~
Góc Nhìn: xóa à
Góc Nhìn: lâu rồi còn xóa gì nữa em
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: za.........................
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: kO thay' tuj. nO' cm
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: chuj~ e ak`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: xOa' dj ma`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ma` thOj
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ke. a
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: a xOa' thj` xOa' kO xOa' thj` thuj
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: my' hjh` dO'
Góc Nhìn: kệ bọn nó em quan tâm làm gì
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ban. be` e cug~ bjk het' r`
Góc Nhìn: bọn nó có biết gì đâu
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: nhug ma` may' hjh` dO'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ghe^ wa'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: >.<
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: xOa' dj
Góc Nhìn: vậy để anh đăng hình mới lên
Góc Nhìn: đính chính là đc chứ gì
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: kO lun
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: xOa' het' lun
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: tuj. nO' 8 l;am'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: bjh` pham^?
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: nhuc' dau`
Góc Nhìn: kệ bọn nó
Góc Nhìn: em ko giống thế là đc mà
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: kO
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: mac'c Og tuj. nO' gOj. e la` di~
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: >.<
Góc Nhìn: bọn nó ở tận đâu đâu
Góc Nhìn: em quan tâm làm gì
Góc Nhìn: bạn bè em ko thế là đc rồi
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: nhug a xoa' dj
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ban. be` e ks uj`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ban. be` e kOn` hOn e nua~
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: nhjn` hjh` e waj` wen r`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: me. pa`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ma` thag` dO'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: nO' ns e la` gjag hO^`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: e tuc'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: >.<
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: lam` tuj. kja chuj~ e
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: cm chuj~ wa' chou`
Góc Nhìn: uhm
Góc Nhìn: chắc nó thấy em có hình xăm
Góc Nhìn: nên nó tưởng giang hồ
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: djen wa'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: e chj? rach. tay thuj
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: chu' hOk xam mjh`
Góc Nhìn: ủa
Góc Nhìn: thấy trên ngực có hình quả tim mà
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: E ze~
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: kO tjn thj` zO pls mak` kOj
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: cO' nhju` tam' tren nguc. cO' hjh`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: mak` nhju` tam' kO cO'
Góc Nhìn: vậy à
Góc Nhìn: chắc nó ko biết
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: GN sn 95 ak`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ?
Góc Nhìn: em đọc truyện ma của anh rồi
Góc Nhìn: thì làm sao anh sn 95 đc
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: taj. kaj' njck chat cO' ghj 95
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: hjh` nhu kaj' tr.ma e doc. tren ola
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: la` tr. ma trog xom' trO. ji` ji` dO'
Góc Nhìn: uhm
Góc Nhìn: đúng rồi
Góc Nhìn: anh có mỗi 2 truyện
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: tr. ji` nua~
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ?
Góc Nhìn: những bóng ma trên đường hht
Góc Nhìn: em đọc ko anh gửi cho
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: my' kaj' tr. dO'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: cO' that. kO
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: thOj
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: e kO doc. ngoaj` net
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: khj nao` len Ola e ms doc.
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ma` a O? dau zj.
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ?
Góc Nhìn: anh ở...
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: dao. ny`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: nhju` dua'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: trOg 9xjh ji` dO'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: add njclk e
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: kja`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: cO' thag `n`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: dag pm
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ns bay. wa' chuj`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: a xoa' kaj'd O' dj
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: buc. boj. wa'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: tOan` my' thag `bjh. hoan.
Góc Nhìn: thằng nào nói linh tinh thì em chặn nick nó lại
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: chan. r`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: ma` so' luog. nhju` nt
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: chan. s het'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
Góc Nhìn: dần dần rồi nó sẽ hết
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: the' a xOa'' dj al `het' ljen` ak`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: a ma` xoa' e iu a sut' doj`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
Góc Nhìn: em làm khó anh quá
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: aj alm` khO' a dau
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: dau cO' ji` la` khO' dau
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: dO^` dOc^. ac'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: may' hjh` dO'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: gum' wa'
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: >.<
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: y nhu cO' bau`
Góc Nhìn: uhm
Góc Nhìn: nhìn cũng giống có bầu thật
Góc Nhìn: sao em chụp gì mà nhìn bụng to thế D:
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: taj. mac. kaj'aO' dO' nhjn` jOg' cO' bau`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: vs luc' trc' e an xog r` ngu? hOac. an xog r` nam`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: nen nhjn` thya' bug. bu.
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: thOj
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: as ko xOa' thj` thoj
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: pye
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: e dj ze`
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™:
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: gek' a sut' doj`
Góc Nhìn:
™Ñüöç' Mä†'™Š€×¥™: gek'
Góc Nhìn: thôi mà
Loading related posts...

103 Comments:

Nặc danh nói...

tem tem, thang 556 ko tem trc dc, hehe

Nặc danh nói...

pa" trinh aNH? pE" gai" da^u` tie^n hjhj............ks dc ha`g xom' nha` 556 nha ^^!

boy9999 nói...

nhin` cung ok đó chứ...tiết là ko thấy ji` hit' thui...

Nặc danh nói...

lũ bệnh họan !

Nặc danh nói...

nhin cung tam tam nhung...
benh cat tai la benh kinh than.. ko nen dung toi.
co ngay co cat chim minh ko chung.

Nặc danh nói...

556 đâu rùi tah ^^ đag đợi cm mới cũa chú nè :))

Nặc danh nói...

gjrl mun lam wen pm nhaz! 01222737669.boy next dum..

Nặc danh nói...

hang` xom may` ha 556 =))

Nặc danh nói...

hàng họ em nó đc

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...

thế này k dâm chứ sao nhỉ

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...

Góc nhìn ác quá, sao lại gọi em nó là giang hồ? cave cũng là một cái nghề mà :)

Nặc danh nói...

xem hình này thấy giống cave thật.......

Nặc danh nói...

GN hay có cái vụ chát với người nổi tiếng nhĩ haha
mà có chế k đó ông già ???????

Nặc danh nói...

vẫn biết che lại còn này còn biết xấu

01263337556 hoặc 01688880972 nói...

Hô hô hô, tưởng ai mình còn ngạc nhiên chứ em Vân này thì rành quá mà :))

Nhà nó ở phía bên phải nhà em, dãy đối diện, cách nhà em khoảng 50m về bên tay phải. Ba nó làm nghề trông nhà xác, mẹ nó bảo vệ nghĩa trang thành phố. Nó có ông bác làm bác sĩ pháp y chuyên giải phẫu xác chết, bà cô nó chuyên vớt tử thi trôi trên sông Sài Gòn, còn ông cậu thì bán quan tài ở quận nhất, bà dì chuyên khắc bia mộ và vẽ truyền thần.

Thằng anh nó mới ra trường vừa xin việc được ở đài hỏa táng Sài Gòn, con chị nó làm kế toán cho nhà tang lễ Quận năm, đứa em gái nó năm nay mới 16 tuổi đang học thổi kèn đám ma. Nó còn có người anh kết nghĩa chuyên bán vòng hoa phúng viếng và con chị chí thân thường viết câu đối cho các đám tang, đứa em nối khố bán vàng mã trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Riêng con Vân này thì vô công rồi nghề, suốt ngày bay lắc lên sàn vào nn, rồi lúc ở nhà bị stress thì mang dao lam ra rạch khắp người. May là nó chỉ chụp lại ảnh rạch tay thôi đấy, chứ nếu nó mà chụp mấy vết rạch ở mông có hình Mao Trạch Đông của Trung Quốc thì các bác lé mắt hết.

Đây, em có số dt của nó đây, bác nào thương được em nó thì gọi điện đến mà làm quen, nhớ đặt phòng trong nhà nghỉ trước nhé vì em nó thích kín đáo:

01263337556 hoặc 01688880972

Fan 556 =)) nói...

Bác 556 mà không làm nhà soạn thảo kịch bản thì phí 1 tài năng =))

Nặc danh nói...

đm, đúng chất quê đú

Nặc danh nói...

c.gái c.lứa ngồi chàng hảng:|

Nặc danh nói...

vai cac thag 566 kia anh em , bua nay soan van ban :)) ghe qua ghe qua

Nặc danh nói...

Yeu ba'c 556 vl` ra :-* :)))))

Nặc danh nói...

thang 556 do ao co thua`..thang nay cung dien lam day :)

Nặc danh nói...

con nho nay kai mieng bi ghe lo do mut' nhiu` wa', nen ko dam chup kai mieng, hang thay gom

Nặc danh nói...

phai cho bac 556 viet' chuyen sex moi dung' :) em ham mo bac' 556 lam' :)) !!!! o dau co hang` la o do' co' bac' 556 =))

Nặc danh nói...

con gái chơi nhau tập thể vậy mà nói không dâm!còn lãi nhãi nữa chứ......

Nặc danh nói...

556 viet tieu thuyet tinh iu dc do

Nặc danh nói...

Lên e chỉ ngóng tin a 556 =)) :x

Nặc danh nói...

bẩn

Nặc danh nói...

nhin dug chat da^n du', che ma(t the kia chac la xa^u mu`:))=)). anh 556 qua cha^T', sau nay co tu* cha^t la nha va(n chuyen viet chuyen chem gio' da^Y':))=)) yeu anh 556 vl ra:-*

Nặc danh nói...

ai muốn làm wen hok ? 016489089800 cần tuyển ch` hn nhaz :">

Nặc danh nói...

556 lam` van hay vl, con nay` xin vai~ co nick yh ko cho xin coi

Nặc danh nói...

Lập hẳn cái Fan Club cho bác 556 mới đc ... Hâm mộ bác ấy vãi đ'

Nặc danh nói...

đkm thằng GM tl thật là vl :))

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...

nhin la bit xau ma xl do ma`

Nặc danh nói...

hâm mộ bác 556 thật cái gì cũng nói được =]]

Nặc danh nói...

A 556 e y a dkm nhà a vãi =))

Nặc danh nói...

z xuog...dang' chuan mat baby ...dkm tuj bay kaj j cug che^ ,co j pm a y/h: alo_boy.nhok nhaz....

Nặc danh nói...

em cũng đề nghị lập cái 556'FC admin ơi
một tài năng mới nổi trong làng truyện sex Việt Nam

Nặc danh nói...

565 muôn năm =))

chjchj nói...

bác 556 ý tưởng vl

jackk nói...

hinh như cai số 556 đó của GN =))

Nặc danh nói...

anh 556 ơi, a mở 1 trường, dạy chém gió đi, e đăng ký học những kĩ năng chém gió tuyệt kĩ của a, e hậm mộ a qá àh, chũ yếu e lên đây em ngống tin của a đó, chứ ko làm gì hết, =))

Nặc danh nói...

dung la vai 556 oi!!! co the noi may em tap tanh nguoi lon day//////// thang o truoc thi nhu thang xi ke toan xuong la xuong con con nho o giua sao zay ta dan choi doa hahaha dung la vaiiiiiiiiiiiiiiiii con thang nup sau dit con nho la thang nao day an hoi ha????????????????????????? zay ma cung dua len ha?????????????? dung hok556//////////proh.anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Nặc danh nói...

:x iêu a 556 mất r` :)) đkm con này chụp 20 bức cả 20 bức cái mặt nó đ; khác rì ... mỗi cái mắt chó

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...

i love 565 :X

Nặc danh nói...

chú 565 hay... tìmra tung tích nhanh phết...hêhê

Nặc danh nói...

mịe nói chiện ngang như kua !

Nặc danh nói...

sao muốn coi cái mặt em mà cũng khó quá :(.
P/s: đm 556 =)))))

Nặc danh nói...

muốn phang nó quá ah.

Nặc danh nói...

Giọng văn 556 rất giống góc nhìn!Chắc là bác GN lên lăng xê cho web mình rồi !Khâm phục bác 556 vkl=))

Nặc danh nói...

TAO LA` VAN^ DAY. DKM thu' nah` we^ deO' bjk cac. ji` cug~ bay` dat. ns... bO. chup. hjh` sexy deu` alm` dj~ deu` la` chO' het' ak`... DKM ba` gja` chug' may` ngay` xua cug~ alm` dj~ ms de? ra dc. tuj. bay... me. trc' khj bjh` pham? ng` khac'... thj` xem laj. mjh` kaj' dj... 1 lu~ vO^ cog^ roj` nghe`..eo' vjec. ji` alm` dj 3 xam` pa' l;ap'... me.... thjx dag hjh sex nt thj` s... bun` hok bun` ze` dam dau` chuog` heo chet' het' dj... me. 1 lu~ chO' . kOn` a GN nha... 1 la` del hjet tat' ca?. 2 al` chan./ cm tuj. nO' dj....

lamcech nói...

con này mà ko dâm thì mình đi đầu xuống đất

Nặc danh nói...

dam^ kaj' dau` bo` may` ma' my' thga` djen

Nặc danh nói...

đm nhìn rách nát vl mà còn học đòi..... nhìn chỉ muốn đạp vào mặt nó

Nặc danh nói...

Em la` 1 fan cua? anh 556 day. De` nghi thanh` lap hoi " nhung nguoi` phat cuong` vi` anh 556".

Nặc danh nói...

anh 556 là No1 rồi con đĩ nài nhìn măt tõm vl ra đường mà gập chắc đập chết mẹ nó qá

Nặc danh nói...

hahahahaahhahahahahahahaha may anh XOA bai viet cua h.anh roi ha sao zay///////////// vai dai chu 556 oi

Nặc danh nói...

nhin xin that! cuoc song bay gio thich j lam day'! sexy cung la mot thu vui. vi the dung danh gia nguoi khac nhu the...hay nhjn ho bang nhung suy nghj that cua minh. hi

Nặc danh nói...

đọc đoạn chat mà muốn té ngửa nhở? mỗi ngày thằng ác mìn trang web này đọc vậy là đủ khổ suốt đời rồi, ha ha.

Nặc danh nói...

Nhìn nhỏ này chắc cũng giang hồ giò ghẻ lắm đây nè! Nhìn biết ko fải dân đàng hoàng, nhìn dơ dấy wá ko jống mấy đứa con nhà jàu wậy wạng mà jống mấy con dơ dơ ko tiền học đòi ngoài đường

Nặc danh nói...

Tội bác admin ==! Bị gái nó phang cho 1 vố rùi mũi lòng ==! Up cứ up, bọn bệnh này lúc up nó k nghĩ, h cho chết mẹ nó ==! Xoắn vl :)) Up truyện lên đọc chơi Góc Nhìn ơi!

Nặc danh nói...

thằng 556 add nick sexy.oanh tao gửi 1 dàn hình sex ko che cho mày nhận sét nè :))

ngyenductruong nói...

dkm mai
an loz gi ma hay khoe hang vay con cho me mai co le cung nhu vay nhi con cho

Nặc danh nói...

de nghi may bac quang tgi hok xoa bai cua proh.anh ca nc biet co i ma phai xoa h.anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Nặc danh nói...

1 từ là đủ các bạn ak " Đú " thế mà còn già mồm lên đây ko biết ngại hả em.em thích nổi tiếng thì đăng em lên đây sao phải bảo xóa.

Nặc danh nói...

DFDS

Nặc danh nói...

CA MOT LU DIEN RO HET RUI

Nặc danh nói...

566 bac' kj` ma
thoi ke dj...1 con cho' of xa~hoi_______________________________________________________________________________________________-dag' ngon... dfis dc chu mat thy` chua ok lam'

Nặc danh nói...

mấy ảnh sau. nó hok mặc chi nên thấy ngực bự:))

Nặc danh nói...

có phẩm chất làm đĩ

Nặc danh nói...

e ui xao cat tay chi troi` cat zj bo 9x lam xao cug chj la 1x thui k kao phog cak dan ckoi j hjt .pax:tjeu-daj-gja-9x.

Nặc danh nói...

lam di thi alo a nha ! 01652979978!pax:tjeudajgaj9x -HAU-GIANG-PRO.

Nặc danh nói...

quá pịnh

Nặc danh nói...

TAO LA` VAN^ DAY. DKM thu' nah` we^ deO' bjk cac. ji` cug~ bay` dat. ns... bO. chup. hjh` sexy deu` alm` dj~ deu` la` chO' het' ak`... DKM ba` gja` chug' may` ngay` xua cug~ alm` dj~ ms de? ra dc. tuj. bay... me. trc' khj bjh` pham? ng` khac'... thj` xem laj. mjh` kaj' dj... 1 lu~ vO^ cog^ roj` nghe`..eo' vjec. ji` alm` dj 3 xam` pa' l;ap'... me.... thjx dag hjh sex nt thj` s... bun` hok bun` ze` dam dau` chuog` heo chet' het' dj... me. 1 lu~ chO' . kOn` a GN nha... 1 la` del hjet tat' ca?. 2 al` chan./ cm tuj. nO' dj....

toilangthang_khonha nói...

phai co zi thi em ay moi lam nhu vay chu ko ko e ay lam chi chac co le la e ay dang gap chuyen bon cac bac thong cam cho e ay dung co chu zu wa o co ai m

Nặc danh nói...

, lúc đầu nhìn tui tưởng nhỏ này là gay giả trang ah chứ , chụp hình gi mà che mặt hok thế e gái

Nặc danh nói...

con nay choi ngu ma doi ?? sua nhu Dog ...Daigia_binhduong

Nặc danh nói...

ngu nhu ki>

linh kute 93 nói...

cak pak thu noi xem lieu con nay co .... giog pho k ;;;; ma xao em nhjn no cha co ti kam jak j ka hjhj con nay cocho e ... e cuug dut buoi vao mom no nlll kug dk vll

Nặc danh nói...

TOAN LA LU CHO DIEN ,CO NHUNG LOI LE CHO DE .CHAC LA CON CUA BA DI GHE ,CHET HET CHO DO CHAT DAT ,CON ME TUI MAY

Nặc danh nói...

TAO DAU MAT KHI NHIN NHUNG HINH ANH DAY KHIEU KHICH NHU VAY .TAO HOK CAN NHIN CHI MUON SO VAO VA CAM NHAN THUI

[D]atgagon- GT nói...

;o

Nặc danh nói...

the la ko co y khien vs lu~ binh nay haiz ba ma sinh ra ko bik ju~ than

Nặc danh nói...

nhin mat no ko dam thi moi la.con ju anh suot doi thay gom co do dung truoc mat tao cung~ko them nhin nhon?vl no thuoc.loai.cong to no c rui hehehe

Nặc danh nói...

nhin con do thuoc loai cho giu rui ko can noi nua a e khuyen no di tiem dai di(con do ko noi lao chu no thuoc loai cho lat nguoi gi toan theo? thay gom')

Nặc danh nói...

k thay het mat khong bit xinh hay hok

Nặc danh nói...

đã cởi hết rồi thì cởi luôn còn bày đặt che này che nọ nữa

Nặc danh nói...

oj^ tke' la` thyk' r` day^' :)) xjn caj' yh nho?

jonce nói...

trui ui yaj la di lam di duoc ui ai pit so dt pe do thu hoi 5 tram choi hok!!! nung vl

Nặc danh nói...

@@ doc chu ma mun mo` ca mat

Nặc danh nói...

ghe ron vai loz

Nặc danh nói...

her !!~
ta iêu em ý
từ mấy năm zồi
bây zờ bỏ nhau
chán ơi là chán =)))))))))~
>>

Nặc danh nói...

hang ngon gia re. con nay chac anh bop vu cugn dc .cu suong la em cho het

Nặc danh nói...

ai biết nó ở đâu + thông tin của nó thỳ cm lại nhé :) 50k cko ai nói đúng + nếu tán đc cko 50k nữa ;;) nhớ có cả yh nhé

Nặc danh nói...

ta so wa. con gai gj ma lai co so thich rach tay vay.kinh wa dj tkui nkung ma neu duoc thj ta cvan mong duoc gap pe ay du chj la mot lan kaka

Nặc danh nói...

Oh..Oh.... Pe kja ui koa phone hum za! a pao e 1 dem nh0a mun' pmm a 01652.979.978 mail;lauhetnuocmat_tieptuccuocchoi02. nha e suog we a`k

Nặc danh nói...

con nay`ko paj la` kave thj tao dj =dau`

Nặc danh nói...

vkl+_dkm

Nặc danh nói...

nhjn dep nhung toan bjnh hoan k0_...?nhjn thay on an luon
"""bjnh hoan qua ak??/?

Nặc danh nói...

a'a' dis me bat het ve dop dan\ 556 XJK WER ta cko meng kai name fat
co
le
nao
em
xjh
vai
lon
*luom*
kakaka
cko
fake
fat

Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", đăng nhập bằng tài khoản Gmail của bạn(Chọn "Tài khoản Google"). Nếu ko bạn chọn "Ẩn danh".(Nên đăng nhập để có thể tự xóa nhận xét của mình và lần sau đỡ phải chọn).