Helen Thanh Đào

Loading related posts...

2 Comments:

Anonymous nói...

dep thiep cai nay sai do cung duoc chac cua co ta chac bu lam nhi

Nặc danh nói...

Chân đúg dài

Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", đăng nhập bằng tài khoản Gmail của bạn(Chọn "Tài khoản Google"). Nếu ko bạn chọn "Ẩn danh".(Nên đăng nhập để có thể tự xóa nhận xét của mình và lần sau đỡ phải chọn).