Ảnh mới của bé Tin: Ảo tung chảo

Em ý photoshop nặng đến nỗi mà những nét ở vị trí tương phản cao nhìn sắc hơn dao làm cho những bức ảnh lẽ ra là nghệ thuật nhưng lại chả có mấy giá trị nghệ thuật.


Loading related posts...

1 Comments:

Anonymous nói...

betin xinh thật , chẳng phải photoshop đâu , nhìn PS biết ngay

Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", đăng nhập bằng tài khoản Gmail của bạn(Chọn "Tài khoản Google"). Nếu ko bạn chọn "Ẩn danh".(Nên đăng nhập để có thể tự xóa nhận xét của mình và lần sau đỡ phải chọn).