Chùm ảnh: Chuột dự thi Olympic


Lần này phả được 10 điểm mới được

Còn 100m nữa tất cả các đông viên đang tăng tốc về đích nào


Cô lên nào chuột ta sẽ we mà


Một trận thi đấu cầu lông.


ý xí hụt nhém chúng ùi


Xem ai bơi nhanh hơn nè


Nào Đở lấy bóng


Chuột nhà ta thắng zoi` nhé


Chuột ta chỗ tài lưc sỉ này


Ây da chúng điểm yếu zoi`


Cấm chơi xấu nhe!Một hai cố lên chuôt ta hợp tác về đích nào
Loading related posts...

0 Comments:

Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", đăng nhập bằng tài khoản Gmail của bạn(Chọn "Tài khoản Google"). Nếu ko bạn chọn "Ẩn danh".(Nên đăng nhập để có thể tự xóa nhận xét của mình và lần sau đỡ phải chọn).